Leden

DOFIJN671 VIP
ITIQUE054 VIP
MARLIES108 VIP
BOBOBO266 VIP
JENNIFER451 VIP
GAB133 VIP
ROOS927 VIP
MARINA973 VIP
Op zoek naar liefde of vriendschap?

Dit is abacadabra

Zoeken!

Privacybeleid

Je privacy is te allen tijde gewaarborgd

Bij ChristenDate kun je veilig en anoniem kennis maken met nieuwe vrienden. Jouw privacy is daarom erg belangrijk voor ons. We treffen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om je gegevens veilig op te slaan en je privacy te beschermen. Vertrouwelijke informatie, zoals je e-mailadres en je ip-adres, zullen we niet aan derden verstrekken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of tenzij ChristenDate hiertoe verplicht is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak van een bevoegde rechter.

Cookies

ChristenDate maakt gebruik van cookies om een veilig en flexibel registratie- en login-systeem te creëren. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

Mail, chat en privé-chat

Mailberichten, maar ook de (privé-)chatgesprekken (logs) die je via ChristenDate verstuurt of voert, worden veilig opgeslagen op onze server. ChristenDate behoudt zich het recht voor de inhoud van deze e-mails en chatgesprekken in te zien indien zij gegronde reden heeft om aan te nemen dat een lid in strijd handelt met de overeenkomst. Dit is een belangrijk middel om ChristenDate veilig en gezellig te houden voor iedereen.

Abonnee-, profiel- en technische loggegevens

Om de service aan te kunnen bieden, verwerkt ChristenDate abonneegegevens. Dit zijn onder meer e-mailadres en (optioneel) bank/gironummer. Dit is nodig om het abonnement (de overeenkomst tussen jou en ChristenDate) tot stand te laten komen en uit te voeren. Dit betekent dat ChristenDate je abonneegegevens onder meer gebruikt om je te informeren over de website en dienstverlening van ChristenDate, om je zo nodig aan te spreken op je gedrag op de website, en om (op jouw uitdrukkelijke verzoek) geld te incasseren voor een abonnementsverlenging. Bovendien kan ChristenDate je abonneegegevens incidenteel gebruiken ten behoeve van het doen van commerciële aanbiedingen. Daarnaast houdt de server van ChristenDate je technische loggegevens bij. Hieronder wordt onder meer verstaan: ip-adres, gebruikersnaam, wachtwoord en datum en tijdstip van in- en uitloggen. ChristenDate kan deze gegevens intern gebruiken, onder meer voor onderzoeksdoeleinden. Overigens wordt je gebruikersnaam, samen met tijdstip dat je voor het laatst ingelogd bent geweest, via je profiel in geanonimiseerde vorm openbaar gemaakt aan de leden van ChristenDate. Ten slotte: Om gebruik te kunnen maken van de service, verstrek je aan ChristenDate gegevens tijdens de inschrijfprocedure onder meer je geslacht, geboortenaam en locatie. Ook beantwoord je verschillende meerkeuzevragen en open vragen, onder meer over je persoonlijkheid, uiterlijk en geloof/levensovertuiging. Ten slotte word je in de gelegenheid gesteld foto's aan je profiel toe te voegen. ChristenDate verwerkt deze profielgegevens met het doel deze in geanonimiseerde vorm via je profiel openbaar te maken aan de leden van ChristenDate.

Verwijdering van je gegevens

Je kunt te allen tijde je lidmaatschap beëindigen. Nadat je je lidmaatschap hebt beëindigd, blijven je gegevens nog 30 dagen bewaard op de server. Je profiel is niet meer zichtbaar voor andere gebruikers. Gedurende deze 30 dagen is het mogelijk om je te bedenken en je profiel weer te herstellen. Al je gegevens worden 30 dagen na de beëindiging van je lidmaatschap (overeenkomst tussen jou en ChristenDate) automatisch verwijderd uit de systemen van ChristenDate. Als ex-lid kun je ook aangeven geen (commerciële) mails of nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Je verzoek kun je mailen aan info@christenDate.nl onder vermelding van je gebruikersnaam.

Wat je zelf kunt doen

Zoals je leest, werken we hard om je privacy te beschermen. Maar je kunt zelf ook veel doen om je privacy te beschermen. Verstrek bijvoorbeeld niet te snel contact-informatie, zoals telefoonnummers en e-mailadressen. Meer privacy- en datingtips (login vereist).

Wijzigingen privacyverklaring

ChristenDate is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring te wijzigen. We zullen de gewijzigde verklaring op de website bekendmaken.

Leden

DOFIJN671 VIP
ITIQUE054 VIP
MARLIES108 VIP
BOBOBO266 VIP
JENNIFER451 VIP
GAB133 VIP
ROOS927 VIP
MARINA973 VIP
Deze foto is beschermd met een wachtwoord
Deze foto is beschermd met een wachtwoord
Deze foto is beschermd met een wachtwoord
Zoek foto op Google